กปภ.สาขาท่ามะกา ลงพื่นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ลงพื่นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำ

กปภ.สาขาท่ามะกา ลงพื่นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำ

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์  กิตติวงศ์ภักดี ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด ณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้พูดคุยติดตามผลด้านการให้บริการของ กปภ.สาขา และรับทราบปัญหาจากผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของสาขา พร้อมทั้งนำทีมงานผลิตลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำ และพูดคุยให้คำแนะนำในเรื่องคุณภาพน้ำประปา ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้ใช้น้ำทั้งด้านคุณภาพน้ำ แรงดันน้ำ และด้านการให้บริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน