การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายความจงรักภักดี ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายความจงรักภักดี ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายความจงรักภักดี ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายความจงรักภักดี ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วโดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นแคนา ต้นปีบและต้นมะฮอกกานี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในนิคมฯพร้อมกับเป็นแนวกันชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงามและช่วยดูดซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์ในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขอรัญประเทศร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน