กปภ.สาขาราชบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อแจกจ่ายประชาชนจิตอาสา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อแจกจ่ายประชาชนจิตอาสา

กปภ.สาขาราชบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อแจกจ่ายประชาชนจิตอาสา

กปภ.สาขาราชบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อแจกจ่ายประชาชนจิตอาสา        

                    วันนี้ (วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561) นายณัฐพนธ์ฤกษ์นิยม ผจก.กปภ.สาขาราชบุรี มอบหมายให้นางปาริฉัตร สมประดิษฐ์ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,500 ขวด เพื่อแจกให้ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองฝรั่ง เลียบทางรถไฟ อ.เมือง จ.ราชบุรี  ในโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  โดยมีผู้แทนจากจังหวัดราชบุรีเป็นผู้รับมอบ

เลื่อนขึ้นข้างบน