กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯ

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯ

                    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561" ณ บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย (หนองน้ำเขียว) ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

                   นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นายประภัทธิ์ ธรรมพร หน.งานผลิต พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ จาริยศิลป์ หน.งานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย (หนองน้ำเขียว) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาบ้านบึง อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน