ร่วมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ สู่พี่น้องบำเหน็จณรงค์” ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่วมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ สู่พี่น้องบำเหน็จณรงค์” ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ร่วมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่  สู่พี่น้องบำเหน็จณรงค์” ประจำเดือน สิงหาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ โดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์  มอบหมายให้ นายคมกริช คมขาว หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ  พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ"ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ สู่พี่น้องบำเหน็จณรงค์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เมื่อ 24 สิงหาคม 2561  ณ วัดโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อร่วมกิจกรรมสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ สร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน