การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกิจกรรมวันประปาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกิจกรรมวันประปาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกิจกรรมวันประปาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันประปาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Transform to SUCCESS" โดยได้รับเกียรติจาก นายเวทย์ นุชเจริญ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะคณะกรรมการ กปภ. และ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ซึ่งภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมาร่วมจัดบูธนิทรรศการมากมาย โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้นำผลงานด้านระบบการบริการบัตรคิว พร้อมการประเมินความพึงพอใจด้วยเทคโนโลยี INTERNET OF THINGS (IOT) มาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย พร้อมกันนี้ ยังมีโซนการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งทางด้าน กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้รับรางวัลชมเชย "โครงการแข่งขันทักษะการออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบผลิตและจ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC)" จำนวน ๒ รางวัล โดยขึ้นรับมอบรางวัลจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 

เลื่อนขึ้นข้างบน