กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี ๒๕๖๒

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี ๒๕๖๒

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย งานลูกค้าสัมพันธ์ นำโดย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จำนวน ๑๑ สาขา นำโดย ผู้จัดการ กปภ.สาขา หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด รวมกว่า ๗๐ ท่าน ภายในการประชุมมุ่งเน้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการศูนย์ราชการสะดวก เอกสารประกอบ วิธีการกรอกข้อมูลเอกสารใบสมัคร การจัดเตรียมสถานที่ รวมไปถึงความพร้อมในทุกๆด้าน พร้อมย้ำถึงแนวคิดด้านนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ทางด้านงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้นำเสนอตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่พร้อมนำไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง ได้แก่ เครื่องบันทึกและส่งข้อมูลแรงดันน้ำ (Pressure Box ๔.๐) และ เครื่องวัดปริมาณน้ำล้างเส้นท่อและระบายตะกอน (Pitot Probe PWA ๔.๐) เพื่อยกตัวอย่างให้ กปภ.สาขาในสังกัด ได้เห็นภาพเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สู่การต่อยอดแนวคิดโดย กปภ.สาขา ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน