ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด ทั้ง ๒๒ สาขา  และนักบริหาร ๙ ให้การต้อนรับ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และนางสาวทัศนีย์ เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน เน้นย้ำ "ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน" ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จากนั้น ทางคณะฯ ได้เดินทางไปยังสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่รับผิดชอบโดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา และการบริหารจัดการระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquistion)

เลื่อนขึ้นข้างบน