การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองขยาด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองขยาด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองขยาด

                       เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยนายสมชาย สนใจ หัวหน้างานอำนวยการ (เป็นตัวแทนผู้จัดการ) พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ให้บริการแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้บริการปรึกษาปัญหาการใช้น้ำประปา ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน