ผจก.กปภ.(พ)สาขาพัทยา ลงพื้นที่พบประชาชน กรณี ชาวบ้านซอยบงกช ๑๑ ร้องเรียนไม่มีน้ำประปาใช้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผจก.กปภ.(พ)สาขาพัทยา ลงพื้นที่พบประชาชน กรณี ชาวบ้านซอยบงกช ๑๑ ร้องเรียนไม่มีน้ำประปาใช้

ผจก.กปภ.(พ)สาขาพัทยา ลงพื้นที่พบประชาชน กรณี ชาวบ้านซอยบงกช ๑๑ ร้องเรียนไม่มีน้ำประปาใช้

                 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนายนนทวัฒน์  วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบประชาชนซอยบงกช ๑๑ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น ทิพย์มณีเคเบิ้ลทีวี  เรื่อง ชาวบ้านซอยบงกช ๑๑ ไม่มีน้ำประปาใช้นาน ๒๐ กว่าปี เนื่องจากน้ำบ่อบาดาลที่ใช้แห้งลง จนไม่สามารถใช้ได้ ประกอบกับในซอยมีอพาร์ทเม้นท์สร้างใหม่เป็นจำนวนมาก โดย ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ร่วมกับผู้นำชุมชนซอยบงกช (คุณนิคม แสงแก้ว) ได้ลงพื้นที่พร้อมชี้แจงให้ชาวบ้านซอยซอยบงกช ๑๑ ได้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า บริเวณปากซอยบงกช ๑๑ มีท่อเมนส่งน้ำ กปภ. AC ขนาด ๓๐๐ มม. ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผู้ร้องเรียนประมาณ ๒๑๐ เมตร และมีการเทถนนคอนกรีตตลอดแนวโดย กปภ.สาขาพัทยา (พ) มีแนวทางในการวางท่อประปา/ประมาณราคา ดังนี้

  • วางท่อPE ขนาด ๑๑๐ มม. วางท่อ ๒ ฝั่ง ราคาประเมินประมาณ ๔๖๒,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเพียงพอต่อผู้ใช้น้ำทั้งซอยบงกช ๑๑

                ทั้งนี้ กปภ.สาขาพัทยา (พ) และผู้นำชุมชนซอยบงกช จะร่วมประสานกับเมืองพัทยา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน