กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หัวหน้างานบริการฯ และพนักงาน ร่วมพูดคุยเรื่องการบริหารจัดการและควบคุมน้ำสูญเสีย เพื่อเป็นไปตามนโยบาย PWA 4.0 สู่ความยั่งยืน ของผู้ว่าการ กปภ.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน "ประปาใสสะอาด"โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อลดต้นทุนในการจัดการควบคุมอัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน