กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่่มในโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่่มในโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2561

กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่่มในโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด โดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราดมอบหมายให้ นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อใช้สำหรับโรงครัวพระราชทานในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์แสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน