กปภ.สาขาตราดได้จัดกรรมเติมใจให้กัน ประจำเดือนกันยายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดได้จัดกรรมเติมใจให้กัน ประจำเดือนกันยายน 2561

กปภ.สาขาตราดได้จัดกรรมเติมใจให้กัน ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) ได้จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2561 นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปในการมาติดต่อขอใช้บริการกับกปภ.สาขาตราด โดยให้บริการรับชำระค่าน้ำ รับคำร้องติดตั้งผู้ใช้น้ำนอกสถานที่ ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา และแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน