กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถังตกตะกอนตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถังตกตะกอนตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถังตกตะกอนตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถังตกตะกอนตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan
การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถังตกตะกอนขนาด  600B ลบ.ม./ชั่วโมง เพื่อที่จะได้รับน้ำประปาที่ใสสะอาดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. ตามโครงการบริหารจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน