กปภ.สาขาระยอง ประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส

กปภ.สาขาระยอง ประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส

 การประปาส่วภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดยนายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส แสดงพลังกระตุ้นจิตสำนึก ปฎิบัติตนอย่างโปร่งใส ปราศจากคอรัปชัน มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก วันที่ 8 กันยายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน