กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี สนองตอบนโยบายการพัฒนาสระแก้ว เมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี สนองตอบนโยบายการพัฒนาสระแก้ว เมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี สนองตอบนโยบายการพัฒนาสระแก้ว เมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง

วันอังคารที่ 11  กันยายน  2561 นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขา เข้าร่วมโครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดี สนองตอบนโยบายการพัฒนาสระแก้ว เมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี วิถีพอเพียง ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน