การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาศรีราชา ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk) กับประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาศรีราชา ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk) กับประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาศรีราชา ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk) กับประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังรักษาการแทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา พร้อมด้วยนางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นายวรวิทย์ แจ้งจินต์ หัวหน้างานบริการฯ นางสุนิศา สมสุขเจริญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นางสาวบุษยากร นิธิมงคล หัวหน้างานอำนวยการ นางรัตนาภรณ์ กลิ่นฟุ้ง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk) กับประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง การพบปะพูดคุยประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนทัศนคติการทำงานระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคทั้งสองสาขา ณ.ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน