การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี นำโดย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผช.ผจก.กปภ.สาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เจริญวงษ์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 500 ขวด มาให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ ตามค่านิยมองค์กร "มุ่ง - มั่น- เพื่อปวงชน"

เลื่อนขึ้นข้างบน