กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย จัดอบรมเรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (RTU) แก่กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.ข.๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย จัดอบรมเรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (RTU) แก่กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.ข.๑

กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย จัดอบรมเรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (RTU) แก่กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.ข.๑

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑, ๒ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เข้าร่วมรับการอบรมเรื่อง  การใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. (RTU)และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DMA เบื้องต้น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธศักดิ์ แสงจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๗ กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย กปภ.สำนักงานใหญ่ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรผู้อบรมการใช้งานโปรแกรม RTU ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยวิเคราะห์อัตราการไหลของน้ำ แรงดันน้ำในพื้นที่ ติดตามข้อมูลในระบบ DMA รวมถึงปริมาณการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ และผ่าน Line Application ได้อีกด้วย ช่วยในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบท่อแตก-รั่ว และบริหารจัดการปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับนโยบายของ ผู้ว่าการ กปภ. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย "ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน