กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุมบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการและการทำ Work Shop เกี่ยวกับ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน” ให้กับพนักงาน ของ กปภ.สาขาจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุมบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการและการทำ Work Shop เกี่ยวกับ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน” ให้กับพนักงาน ของ กปภ.สาขาจันทบุรี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุมบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการและการทำ Work Shop เกี่ยวกับ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน” ให้กับพนักงาน ของ กปภ.สาขาจันทบุรี

 

วันที่ 13 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาจันทบุรี , นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผช.ผจก.กปภ.สาขาจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าประชุมบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการและการทำ Work Shopเกี่ยวกับ "การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน" ให้กับพนักงาน ของ กปภ.สาขาจันทบุรี โดยมี วิทยากรจาก กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้การบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน