กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับพนักงานในสังกัดกองทรัพยากรบุคคล กปภ. สำนักงานใหญ่ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับพนักงานในสังกัดกองทรัพยากรบุคคล กปภ. สำนักงานใหญ่ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ต้อนรับพนักงานในสังกัดกองทรัพยากรบุคคล กปภ. สำนักงานใหญ่ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

        เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ๓ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี มอบหมายให้ นายจาตุรณต์ คูสว่างศรี หัวหน้างานผลิต ให้การต้อนรับพนักงานในสังกัดกองทรัพยากรบุคคล กปภ. สำนักงานใหญ่ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำ และเยี่ยมชมกระบวนการกรองน้ำทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน กปภ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ในปี ๒๕๖๒ (โครงการเปิดบ้านใกล้บ้าน) ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน