การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

ด้วยวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำโดย นายชยพล พาแพง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ต้อนรับคณะดูงานของ นายกองค์การบริหารตำบลหัวสำโรง 

เพื่อเข้ารับการอบรม ให้ความรู้ด้านงานผลิตน้ำ การทดลองการตรวจวัดคุณภาพนัำ และได้มีการพาเยี่ยมชมโรงกรองน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำบางคล้า และทำการมอบของที่ระลึก ให้กับคณะดูงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน