กปภ.สาขาพัทยา (พ) ก้าวสู่ องค์กรประหยัดพลังงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ก้าวสู่ องค์กรประหยัดพลังงาน

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ก้าวสู่ องค์กรประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด Light Emitting Diode (LED) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย กปภ. ได้ว่าจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการงานจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ ชนิดแบบแยกส่วนอินเวอร์เตอร์ (Variable Speed/Inverter) และหลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด Light Emitting Diode (LED)ในส่วนเครื่องปรับอากาศ จะดำเนินการเปลี่ยน ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) ภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นี้

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน