กปภ.สาขาพัทยา (พ) ก้าวสู่ องค์กรประหยัดพลังงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ก้าวสู่ องค์กรประหยัดพลังงาน

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ก้าวสู่ องค์กรประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด Light Emitting Diode (LED) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย กปภ. ได้ว่าจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการงานจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ ชนิดแบบแยกส่วนอินเวอร์เตอร์ (Variable Speed/Inverter) และหลอดไฟประหยัดพลังงาน ชนิด Light Emitting Diode (LED)ในส่วนเครื่องปรับอากาศ จะดำเนินการเปลี่ยน ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) ภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นี้

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน