กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านงิ้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านงิ้ว

กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านงิ้ว

                       เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยนายศุภชัย อยู่ดี หัวหน้างานผลิต (เป็นตัวแทนผจก.) พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ให้บริการแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้บริการปรึกษาปัญหาการใช้น้ำประปา ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ วัดบ้านงิ้ว ม.5 .หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน