กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย

กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย

          เนื่องด้วยวันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาภูมิภาค จ.นครสวรรค์  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

          พิธีดังกล่าว มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมถวายพานพุ่มเป็นเครื่องราชสักการะอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มีหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีจำนวน 30 คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ผู้ร่วมงานได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ โรงเรียนแสงสวรรค์ จ.นครสวรรค์  ทั้งนี้ กปภ.ข.10 ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กรวมจำนวน 300 ขวดอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน