การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 28/2561 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 28/2561 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 28/2561 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ 20 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (On Stop Service) ณ.ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจาก กปภ.สาขาแม่สาย  และเป็นไปตามแผนการดำเนินการ จัดทำทุกเดือนครั้งนี้ตรงกับวันที่20 กันยายน 2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน