การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน หน่วยบริการสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน หน่วยบริการสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน หน่วยบริการสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ โดยนายประพจน์ โสฬสจินดา ผู้จัดการ กปภ.สาขาฯ มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภรณ์ แน่นอุดร หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "เติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" ครั้งที่4/2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อขอใช้บริการกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ เช่น รับชำระค่าน้ำ,รับคำร้องและรับชำระค่าติดตั้งจากผู้ใช้น้ำรายใหม่,รับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว,ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาและการดูแลระบบประปาภายในบ้าน,แจกของที่ระลึก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

ภาพ/ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำ กปภ.สาขาสมเด็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน