การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ มอบหมายให้ ดร.ยุคลธร โนนตาไทย นักบริหาร ๙ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากนั้น ร่วมวางพานพุ่มบวงสรวงสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

เลื่อนขึ้นข้างบน