การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ ภายในการประชุมได้ติดตามรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Water Safety Plan and Preventive Maintenance Regulator) ในประเด็นการดำเนินงานทางด้าน PM งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ISO ๙๐๐๑ ISO ๑๗๐๒๕ โรงงานน้ำดื่มบรรจุขวด ตลอดจนการสรุปผลการดำเนินงานของทีมเทคนิคทั้ง ๓ ทีม ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑ และโครงการ Water is life ตามลำดับ

เลื่อนขึ้นข้างบน