การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

 

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ กปภ.สาขาในสังกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.เขต 6 มีผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 รายนามต่อไปนี้

1.นายอารมณ์ จำนงชอบ ตำแหน่งผู้จัดการ กปภ.สาขาจัตุรัส

2.นายไมตรี สุพล ตำแหน่งหัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาบ้านไผ่

3.นายวีระ งาหัตถี ตำแหน่งพนักงานประปา 6 งานจัดเก็บรายได้ 1 กปภ.สาขาชัยภูมิ

4.นายณรงค์ แสนหล้า ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำ 5 งานผลิต กปภ.สาขาชนบท

5.นายสวัสดิ์ ภิลัยวรรณ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำ 5 งานผลิต กปภ.สาขาภูเขียว

6.นายเสริม บุญศร ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำ 4 งานผลิต กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

และ 7 นายวิรัช แสนศรี พนักงานผลิตน้ำ 4 งานผลิต กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ

          ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง แสดงถึงความรักและสามัคคีขององค์กรสีฟ้า ที่ชื่อว่า การประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน