กปภ.เขต 10 จัดงาน “ค่ำคืนสีสันแห่งสุข PWA10 Colorful Night” แก่ผู้เกษียณอายุงานในสังกัดประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 จัดงาน “ค่ำคืนสีสันแห่งสุข PWA10 Colorful Night” แก่ผู้เกษียณอายุงานในสังกัดประจำปี 2561

กปภ.เขต 10 จัดงาน “ค่ำคืนสีสันแห่งสุข PWA10 Colorful Night” แก่ผู้เกษียณอายุงานในสังกัดประจำปี 2561

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2561 "ค่ำคืนสีสันแห่งสุข PWA10 Colorful Night"โดยมีนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประกอบ พิทยาภรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10, นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10, ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา หัวหน้างานพร้อมพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ร่วมงาน ณ ภัตตาคารเล่งหงส์ จ.นครสวรรค์

      ในค่ำคืนสีสันแห่งสุขที่เต็มเปี่ยมด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ เริ่มต้นขึ้นด้วยการมอบของที่ระลึกโดยท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 ท่านผู้อำนวยการ กปภ.ข.10 ประธานชมรมผู้จัดการ กปภ.ข.10 โดยลำดับแด่ผู้เกษียณอายุงานทุกท่าน จากนั้น ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 และผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุงานที่ร่วมวางรากฐานให้ กปภ.ก้าวหน้ายั่งยืนมาจนถึงยุคปัจจุบันและอำนวยพรให้ผู้เกษียณอายุงานทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต จากนั้นพี่น้องชาว กปภ.ข.10 ได้มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงาน นอกจากนี้ ทุกคนยังได้รับฟังความรู้สึกของผู้เกษียณอายุงานและฝากแนวคิดการทำงานดีๆเพื่อให้น้องๆ กปภ.รุ่นหลังได้ขับเคลื่อน กปภ.สู่ความทันสมัยก้าวหน้าต่อไป

      สำหรับในปี 2561 นี้ กปภ.ข.10 มีจำนวนผู้เกษียณอายุงานทั้งสิ้น 14 ท่าน มีผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาได้แก่ นายนิพนธ์ ดาวฤกษ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนแดน นางเพลินพิศ วิสูง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก นายเกษียร เฟื่องเพียร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน ระดับหัวหน้างานและพนักงานสาขาจำนวน 11 ท่านเกษียณอายุงานในปีนี้  

เลื่อนขึ้นข้างบน