การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ผ่านการรับรอง GECC “๙ สาขา” ร่วมพิธีรับโล่และตรารับรองมาตรฐานฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ผ่านการรับรอง GECC “๙ สาขา” ร่วมพิธีรับโล่และตรารับรองมาตรฐานฯ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ผ่านการรับรอง GECC “๙ สาขา” ร่วมพิธีรับโล่และตรารับรองมาตรฐานฯ

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จำนวน ๙ สาขา ผ่านการยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), สาขาบ้านไผ่, สาขาน้ำพอง, สาขากาฬสินธุ์, สาขากุฉินารายณ์, สาขามหาสารคาม, สาขาจัตุรัส, สาขาร้อยเอ็ด และสาขาโพนทอง พร้อมเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ และ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ รับมอบโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (ประธานในพิธี) พร้อมนี้ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

 

          ทั้งนี้ ปี ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ สาขา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการรับรองมาตรฐานฯ ๓ ปี

เลื่อนขึ้นข้างบน