กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2561

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk  ประจำเดือนตุลาคม 2561

      เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน  งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้  นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562,  การขอตั้งงบประมาณงบทำการ ปี 2563 และการจัดทำงานต่างๆ ของปี 2561 ให้ทันตามที่ กปภ.กำหนดไว้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานอีกด้วย   

เลื่อนขึ้นข้างบน