การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขตคนใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขตคนใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขตคนใหม่

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 สักการะศาลพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลประจำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 คนใหม่  พร้อมกันนี้ มีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 คนใหม่อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน