ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง โครงการร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง โครงการร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง โครงการร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี กล่าวว่า โครงการ "ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง" ดำเนินขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จะส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญของ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เข้าตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือน โดยไม่คิดค่าแรง เพื่อให้ระบบประปาภายในอาคารอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุด ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการฯ โทร. ๐๓๘-๒๒๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔ และ ๑๓๒

 

งานลูกค้าสัมพันธ์                             

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน