ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา เข้าพบปะผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมทัพพระยา 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา เข้าพบปะผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมทัพพระยา 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง”


ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา เข้าพบปะผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมทัพพระยา 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง”

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา   เข้าพบปะผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ๔๐๑ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง"  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กปภ. และเมืองพัทยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ โดยให้บริการตรวจสอบการชำรุดของระบบประปา ดูแลซ่อมแซมท่อแตก-ท่อรั่วและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้านของลูกค้า โดยไม่คิดค่าแรง ตลอดจนให้คำแนะนำด้านการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี พร้อมทั้งตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบน้ำประปาให้แก่ประชาชน พร้อมรับเรื่องร้องเรียน และตอบข้อซักถามของผู้นำชุมชน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์                             

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน