กปภ.ข.10 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเน้นย้ำนโยบายท่านผู้ว่าการ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเน้นย้ำนโยบายท่านผู้ว่าการ กปภ.

กปภ.ข.10 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเน้นย้ำนโยบายท่านผู้ว่าการ กปภ.

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.เขต 10 โดยมีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ทั้งนี้ ผอ.กปภ.ข.10 ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ของ กปภ.ข.10 และได้เน้นย้ำถึงนโยบายของท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคสู่การปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน กปภ.สู่เป้าหมายความสำเร็จในปีงบประมาณ 2562 นี้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน