กปภ.สาขาจันทบุรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คนใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คนใหม่

กปภ.สาขาจันทบุรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คนใหม่

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และ หัวหน้างานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมมอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล ในโอกาสที่ได้ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน