งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญเทศ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญเทศ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561


งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญเทศ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญเทศ ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561  เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP และ PM การรักษาความสะอาดบริเวณและการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ของงานผลิต 

เลื่อนขึ้นข้างบน