กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในเทศกาลกินเจ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในเทศกาลกินเจ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในเทศกาลกินเจ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยนายกำธร ปันนะระศรี ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด เนื่องในเทศกาลกินเจ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ

เลื่อนขึ้นข้างบน