การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ให้การต้อนรับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท เข้าดูงานเตรียมความพร้อมยื่น GECC ปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ให้การต้อนรับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท เข้าดูงานเตรียมความพร้อมยื่น GECC ปี ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ให้การต้อนรับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท เข้าดูงานเตรียมความพร้อมยื่น GECC ปี ๒๕๖๒

          (วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง นำโดย นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท นำโดย นายชูชาติ บุญเปียง ผู้จัดการฯ และคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ การเตรียมความพร้อมด้านใบสมัคร และเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อเตรียมยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อไป ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในปี ๒๕๖๑ และเข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ และ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เลื่อนขึ้นข้างบน