กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนตุลาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนตุลาคม 2561

กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดย นายกำธร ปันนะระศรี ผจก.สาขา ดำเนินการตามแผนโครงการ Water Safety Plan (WSP) โดยมอบหมายให้หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ สถานีผลิตน้ำวัฒนานคร เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตการจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาวัฒนานคร เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ. และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน