กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม ๕ส.(Big Cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม ๕ส.(Big Cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม ๕ส.(Big Cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม นำทีมโดย หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดคลังพัสดุ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินตามหลักการ "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน