กปภ.ข.๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาสระแก้ว ทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำสระแก้ว - สระขวัญ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาสระแก้ว ทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำสระแก้ว - สระขวัญ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ

กปภ.ข.๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาสระแก้ว ทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำสระแก้ว - สระขวัญ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายเจษฎา ชูชาญ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมทีมงาน ร่วมกับ กปภ.สาขาสระแก้ว นำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด ดำเนินการทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำ สระแก้ว - สระขวัญ ในพื้นที่ กปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำประปา ก่อนสูบจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน