กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2561

กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)   ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันอังคาร ที่ 9  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม  นำโดย นายสุวิทย์ชัย  วิริยะประสพสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)   ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันในการดำเนินงาน ของพนักงาน ในองค์กร ณ ห้องประชุมกปภ.สาขานครพนม ซึ่งภายในการประชุมได้กล่าวถึงประเด็น ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งมี 2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านตามเป้าหมาย คือการเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ และ ปริมาณน้ำจำหน่าย  ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทาง ที่จะเพิ่มผู้ใช้น้ำ และเพิ่มยอดน้ำจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ยังหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดดำเนินกิจกรรมโครงการ "ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" .ในวันที่ 13  ตุลาคม 2561 นี้พร้อมกับ กปภ.สาขาอื่นทั่วประเทศ 

เลื่อนขึ้นข้างบน