การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๒๕๖๑

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ หลวงสงคราม หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๒๕๖๑ แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา ๐๗.๓๐ น. น.ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน