กปภ.สาขาอ้อมน้อยออกให้บริการตรวจสอบระบบประปาและให้บริการซ่อมอุปกรณ์ประปา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อยออกให้บริการตรวจสอบระบบประปาและให้บริการซ่อมอุปกรณ์ประปา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


กปภ.สาขาอ้อมน้อยออกให้บริการตรวจสอบระบบประปาและให้บริการซ่อมอุปกรณ์ประปา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายสะอาด  จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย 
มอบหมายให้งานบริการและพนักงานในสังกัด 
ลงพื้นที่ให้บริการ ตรวจสอบระบบประปาและให้บริการซ่อมอุปกรณ์ประปา
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนตุลาคม 2561 ตามโครงการ 
"กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของ พ
ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9
ใน บริเวณพื้นที่เขตการให้บริการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 

เลื่อนขึ้นข้างบน