วันที่ 12 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่1/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่1/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่1/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน ตุลาคม เพื่อพบประพูดคุย ปรึกษาหารือ และแบ่งปันข้อคิดเห็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ สร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน พร้อมทั้งให้การต้อนรับพนักงานย้ายมาจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นายธีระวัฒน์ ธรรมรส สังกัดงานบริการ ตำแหน่งช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

เลื่อนขึ้นข้างบน