กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนตุลาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนตุลาคม 2561

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 .สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผช.ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง และหัวหน้างาน พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนตุลาคม 2561 ในการประชุมหารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน การเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา การเตรียมความพร้อมของระบบ CIS การดำเนินการของกิจกรรม กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2561 ของจังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมเปรมประชากร

เลื่อนขึ้นข้างบน