กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม  2561  กปภ.สาขากบินทร์บุรี โดย นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางพิมพ์อลิยา  เสงี่ยมงาม ตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 100 โหล ให้กับที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันเสาร์ที่  13 ตุลาคม  2561  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน